Ramazan Şimşek Logo

Prep Uygulaması

Prep Uygulaması

Prep Uygulaması
 • 2018-02-16 13:07:06

DİSLEKSİ İÇİN ARADIĞIMIZI BULDUK !!!

Yurtdışında geçerliliği kanıtlanmış, Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış Türkçe PREP ile okumayı iyileştirmek ve geliştirmek artık mümkün. Teorik alt yapısı olan bu program, çocuğa okuma becerilerini doğrudan öğretmekten ziyade, okumanın temelini oluşturan bilgi işleme stratejilerini geliştirir. PREP; çocuğun okumasını geliştirirken aynı zamanda muhakeme yapma gücünü de kazandırır.
Türkçe PREP’in Mersin’deki Lisanslı uygulayıcısı olarak Disleksiyi iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.

PREP NEDİR?

PREP, Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı (kelimeler arasındaki ilişkileri anlama, kelimeleri birleştirip doğru anlamlandırma, parçadan bir bütün oluşturma, kavramları ve sözel ilişkileri anlama, vurgunun anlaşılması, aynı anda birden fazla detayın görülmesi, uzamsal bilgi ile işlem yapma) ve ardıl işlem (ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz edilmesi, art arda belirli bir ritim ile verilen uyaranları anlama, kelime dizilimlerini kavrama ve kavradığını akılda tutma) özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma için özellikle bu iki işlem alanı etkindir. Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dahil olmaktadırlar.
Sonuç olarak okuma güçlüğünün eşzamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem alanına doğrudan bilişsel müdahale ederek okuma ve yazmada ki güçlükleri iyileştirerek, etkili ve kalıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Okul çocukları okumada sorun yaşadığında, bu çocuklar alanda çalışan bir uzman tarafından klinik ön görüşme alınıp, gerekli testler uygulandıktan sonra okuma güçlüğü, öğrenme güçlüğü ya da disleksi olarak durumu adlandırır.

Çoğunlukla ilköğretimin ilk yıllarında fark edilen çocukların okuma, okuduğunu anlama ve anladığını yazma konularında iyileştirmek için bilişsel iyileştirici bir program olan PREP’i kullanıyoruz. PREP; çocuğun okumasını geliştirirken aynı zamanda muhakeme yapma gücünü de kazandırır. Uluslararası ve bilimsel bir eğitim programı olan Türkçe PREP sayesinde okumasını geliştiren öğrenci sayımız arttıkça, bizimde mutluluğumuz ve bu alanda araştırma yapma motivasyonumuz artacaktır.

 PREP LİSANSLI uygulayıcısı olan Psikolog Dilek SALTIK kurumumuzda uygulamayı yapmaktadır.

Türkçe PREP’in resmi sayfası: https://www.turkceprep.com/

  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz