Ramazan Şimşek Logo

Nurcan Gökçakan Çiçek

Yard.Doç.Dr
Yard.Doç.Dr
Nurcan Gökçakan Çiçek


Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik ana bilim dalında üniversite eğitimine tek tercih yaparak başladı. Lisans eğitimini dereceyle bitirip, aynı yıl Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programında Yüksek Lisansa başladı. ‘ Üniversite öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin İncelenmesi’ konulu tezini vererek Bilim Uzmanı oldu. Aynı üniversitede Doktora çalışmalarına başladı. ‘Çeşitli derecelerde Depresyonun Giderilmesinde Bilişsel Terapinin Etkisinin İncelenmesi’ konulu tezini vererek Bilim Doktoru oldu. Pek çok ilde çeşitli kurum ve kuruluşlara 1000’e yakın konferanslar verdi. Ulusal ve yerel pek çok Radyo ve Televizyon programlarına katıldı. Çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış 30’a yakın bilimsel çalışması bulunmaktadır.Halen çeşitli üniversitelerde okutulmakta olan ‘Sosyal Psikoloji’ ve ‘İletişim’ ders kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. Bilimsel çalışmalarını yurt içi ve yurt dışı çeşitli kongrelerde sunmuştur. 50den fazla sosyal sorumluluk projelerinde davetli konuşmacı olarak yer almıştır. Aile-içi İletişim ( Anne- Baba ve Çocuk- Genç İletişim), Kurum-İçi İletişim, Depresyon, Ruh Sağlığını Korumanın Yolları,Takıntılar,Ergenlik ve Çocuk Psikolojisi, Sınav Kaygısı, Evlilik ve Aile Problemleri, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri veMotivasyon konularında uzman olan Gökçakan Çiçek, yaklaşık 7000 kişiye bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık yapmıştır. Halen Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak 25.Yılını çalışmaktadır.

 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz