Etiket: uzman psikolog ramazan şimşek

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Ders çalışma biçimleri nasıl olmalı?

Ders çalışma biçimleri nasıl olmalı? Geleneksel yaklaşıma göre, öğrencilere ders çalışırken birtakım şartlar öne sürülür. Örneğin; çalıştığı masanın düzenli olması, sandalyede oturarak ve uzun süre kalkmadan ders çalışması, odanın sessiz olması gibi. Oysa kendiniz ya…
Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Acaba Bilgiyi Algılama Biçiminiz Nasıl?

ACABA BİLGİYİ ALGILAMA BİÇİMİNİZ NASIL? Öğrenme stilleri modelinde öğrenciler bilgiyi algılayış biçimlerine göre "görsel, "işitsel", "dokunsal" ve "kinestetik" olmak üzere dört tipe ayrılıyor. Bu öğrenme özelliklerine göre yapılacak öğrenme faaliyetleri başarıyı daha da artıracaktır. Hem…