Etiket: olumsuz düşüncenin etkileri

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Olumsuz Düşüncenin Etkileri

Olumsuz Düşüncenin Etkileri: Böylesine sistemli bir çaba gerektiren olumlu düşünceye kar­şın, kapılması oldukça kolay olan olumsuz düşünce, birey üze­rinde son derece kötü etkiler yapar. Olumsuz düşünce bireyi bloke eder. Konu ne olursa olsun, üzerinde düşünerek…