Ramazan Şimşek Logo

Sağ ve Sol Beynin Özellikleri

Sağ ve Sol Beynin Özellikleri

Sağ ve Sol Beynin Özellikleri
 • 2016-02-02 16:32:13
[section is_fullwidth="" background_color="" background_image="" video="" auto_generated="1" _made_with_builder="true"][row][column width="1_1" _made_with_builder="true"][text_block text="<p><strong>SAĞ VE SOL BEYNİN &Ouml;ZELLİKLERİ&nbsp;VE &Ouml;ĞRENME &Uuml;ZERİNDEKİ &Ouml;NEMİ</strong></p><p>Kaliforniya Teknoloji Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;nden Sperry ve arkadaşları, 1960&rsquo;larda beynin her iki yarım k&uuml;resinin ilgin&ccedil; bir şekilde farklı işlevleri olduğunu fark etti ve bu &ccedil;alışması ona 1981 yılında Nobel Tıp &Ouml;d&uuml;l&uuml; kazandırdı.</p><p>Yine Kaliforniya &Uuml;niversitesi&rsquo;nden Prof. Dr. Robert Ornstein, 1967 yılında sağ ve sol yarımk&uuml;relerin farklı işlevlerini a&ccedil;ıklamaya &ccedil;alıştı. Yaptığı araştırmalarda zayıf olan taraf geliştirildiğinde m&uuml;thiş bir performans ortaya &ccedil;ıktığını g&ouml;rd&uuml;.</p><p>&nbsp;</p>" _made_with_builder="true"][/text_block][/column][/row][row][column width="1_3" _made_with_builder="true"][text_block text="<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;"><b>SOL YARIMK&Uuml;RE</b></span></p><ul><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">HAFIZA</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">DİL BECERİSİ</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">SAYILAR</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">HESAPLAMA DİZME</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">SONU&Ccedil;</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">SIRALAMA</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">MANTIK</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">ANALİZ</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">BİLİMSEL BECERİLER</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif;">DETAYCILIK</span></li></ul><p>&nbsp;</p>" _made_with_builder="true"][/text_block][/column][column width="1_3" _made_with_builder="true"][media_image image="{"attachment_id":"1439","url":"\/\/ramazansimsek.com\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/beyin-2.png"}" width="250" height="278" link="" target="_self" _array_keys="{"image":"image"}" _made_with_builder="true"][/media_image][/column][column width="1_3" _made_with_builder="true"][text_block text="<p><b style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 1.5;">SAĞ YARIMK&Uuml;RE</b></p><ul><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">MEKAN-YER-Y&Ouml;N</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">SEZGİ-DUYGULAR</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">FİZİKSEL</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">KOORDİNASYON</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">G&Ouml;RSEL-UZAMSAL</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">G&Uuml;ZEL SANATLAR</span></li><li><span style="font-family: 'Palatino Linotype', serif; line-height: 0.42cm;">MEKANİK</span></li></ul>" _made_with_builder="true"][/text_block][/column][/row][row][column width="1_1" _made_with_builder="true"][text_block text="<p>Motor davranışlarda v&uuml;cudun sol tarafını sağ yarımk&uuml;re, sağ tarafını ise sol yarımk&uuml;re y&ouml;netir. Ancak &ouml;ğrenmede durum farklıdır. Dili &ouml;ğrenme ve kontrol etmede, yazıyı tanıma, konuşma ve s&ouml;zel g&ouml;revlerde sol baskındır (Hellige, 1993) aynı şekilde sayılarla işlem yapma, analitik ve ger&ccedil;ek&ccedil;i d&uuml;ş&uuml;nme, detayları g&ouml;rebilme konusunda sol yarımk&uuml;re baskındır.</p><p>Sağ yarımk&uuml;re g&ouml;rsel mekansal g&ouml;revlerde, işitsel imgelerde, y&uuml;zleri tanımada, duyguları anlamada, fiziksel koordinasyon gerektiren becerilerde, mekanik işlerde, sanatsal becerilerde, g&ouml;rsel-uzamsal becerilerde ve b&uuml;t&uuml;nsel algılamada daha baskındır.</p><p>Normal ve sağlıklı koşullarda her kişi sağ ve sol yarımk&uuml;re i&ccedil;in ifade edilen becerilere sahiptir. Ama baskın olan &ouml;zelliklere sahip kişilerin bu becerileri gelişmiştir.&nbsp;</p><p><span style="color: #000000; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">Kaynak :&nbsp;Şimşek, R. &ldquo;</span><strong style="box-sizing: border-box; color: #000000; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><a style="box-sizing: border-box; color: #000000; text-decoration: none; outline: none; background-color: transparent;" href="http://ramazansimsek.com/dikkat-eksikligi-tedavisinde-yeni-yaklasimlar/" target="_blank">Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar</a></strong><span style="color: #000000; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;">&rdquo;, 2014, İstanbul</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #000000; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: #ffffff; line-height: 22.4px;"><a style="box-sizing: border-box; color: #ffffff; text-decoration: none; outline: none; background-color: transparent;" href="http://ramazansimsek.com/" target="_blank">Mersin Psikolog</a></strong></span></p>" _made_with_builder="true"][/text_block][/column][/row][/section]
  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz