Sağ ve Sol Beynin Özellikleri

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

SAĞ VE SOL BEYNİN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Sperry ve arkadaşları, 1960’larda beynin her iki yarım küresinin ilginç bir şekilde farklı işlevleri olduğunu fark etti ve bu çalışması ona 1981 yılında Nobel Tıp Ödülü kazandırdı.

Yine Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Ornstein, 1967 yılında sağ ve sol yarımkürelerin farklı işlevlerini açıklamaya çalıştı. Yaptığı araştırmalarda zayıf olan taraf geliştirildiğinde müthiş bir performans ortaya çıktığını gördü.

 

SOL YARIMKÜRE

 • HAFIZA
 • DİL BECERİSİ
 • SAYILAR
 • HESAPLAMA DİZME
 • SONUÇ
 • SIRALAMA
 • MANTIK
 • ANALİZ
 • BİLİMSEL BECERİLER
 • DETAYCILIK

 

http://ramazansimsek.com/wp-content/uploads/2016/02/beyin-2-250x278.png

SAĞ YARIMKÜRE

 • MEKAN-YER-YÖN
 • SEZGİ-DUYGULAR
 • FİZİKSEL
 • KOORDİNASYON
 • GÖRSEL-UZAMSAL
 • GÜZEL SANATLAR
 • MEKANİK

Motor davranışlarda vücudun sol tarafını sağ yarımküre, sağ tarafını ise sol yarımküre yönetir. Ancak öğrenmede durum farklıdır. Dili öğrenme ve kontrol etmede, yazıyı tanıma, konuşma ve sözel görevlerde sol baskındır (Hellige, 1993) aynı şekilde sayılarla işlem yapma, analitik ve gerçekçi düşünme, detayları görebilme konusunda sol yarımküre baskındır.

Sağ yarımküre görsel mekansal görevlerde, işitsel imgelerde, yüzleri tanımada, duyguları anlamada, fiziksel koordinasyon gerektiren becerilerde, mekanik işlerde, sanatsal becerilerde, görsel-uzamsal becerilerde ve bütünsel algılamada daha baskındır.

Normal ve sağlıklı koşullarda her kişi sağ ve sol yarımküre için ifade edilen becerilere sahiptir. Ama baskın olan özelliklere sahip kişilerin bu becerileri gelişmiştir. 

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

 

Mersin Psikolog