Ramazan Şimşek Logo

Olumsuz Düşüncenin Etkileri

Olumsuz Düşüncenin Etkileri

Olumsuz Düşüncenin Etkileri
 • 2016-02-11 10:14:22

Olumsuz Düşüncenin Etkileri:

Böylesine sistemli bir çaba gerektiren olumlu düşünceye kar­şın, kapılması oldukça kolay olan olumsuz düşünce, birey üze­rinde son derece kötü etkiler yapar.

Olumsuz düşünce bireyi bloke eder. Konu ne olursa olsun, üzerinde düşünerek yeniden düzenleme fırsatını engeller. Böy­lelikle konu bireyden yana olmaktan çok, bireye karşı gelişir.

ÖRNEK:

Durum: "Sınavdan başarısız bir sonuç aldım."

Negatif Yorum: "Ben kötü bir öğrenciyim. Hep kaybedi­yorum."

Negatif Sonuç: Bunalım, ümitsizlik; kendini cezalandırma, eleştirme ve daha az ders çalışma.

Pozitif Yorum: “Nasıl daha yüksek not alacağımı biliyorum. Belki derslerime dü­zenli devam edersem bir dahaki sınavda başarılı olurum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü yapabileceğimin en iyisini yaptım."

Pozitif Sonuç: “Yeniden denemek istiyorum, çok çaba gösterip, gereken konuları öğreneceğim.”

Gözlemler, sağlık sorunları olan çocukların, anne ve babala­rı ümitli ve olumlu bir tutum geliştirdikleri takdirde, bu iyim­serliğin çocuklara da yansıdığını ortaya koymakta, bu çocukla­rın kaygı içindeyken bile güçlü ve umutlu konuşabildiklerini göstermektedir. Buna karşılık, olumsuz düşünen çocukların ne­gatif tutum sergileyen ebeveyne sahip olduktan gözlenmekte­dir. Çaresiz ebeveyn, çocukta çaresizlik duygularının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak; anne-babanın olumlu düşünmesi çocuğu da doğrudan etkileyeceğinden, çocukları zihinlerini olumlu ola­naklarla açmak onların mutlu ve başarılı olmalarını sağlayan önemli bir etken olacaktır.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Mersin Psikolog  I İstanbul Psikolog

  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz