Ramazan Şimşek Logo

Olumlu Düşünün

Olumlu Düşünün

Olumlu Düşünün
 • 2016-02-09 14:30:52

OLUMLU DÜŞÜNÜN

Düşüncelerinizin kalitesi yaşam kalitenizi etkiler.”

Olumlu düşünce, olumlu duygu ve davranışı hazırlar. Sürekli ifade edilen olumlu düşünme beyin nöronlarına daha fazla engram/iz bırakır ki bu da sizin olumlu davranışlar geliştirmenize zemin hazırlar. Sürekli ders çalışmaktan şikayet eden bir kişinin bedeni de ders çalışma davranışını (masaya oturma, araç-gereçleri hazırlama vs.) sıkıcı bulacak ve reddedecektir. Sürekli matematik konularını anlamanın zor olduğunu düşünen, daha doğrusu beyine sürekli “zor” mesajı gönderen bir öğrencinin anlaması gerçekten zorlaşacaktır. “Sorun nerede?” diye bakarsanız beyin sorunlarla ilgili bilgiler üretir; ama “Nasıl çözerim?” diye bakarsanız beyin çözüm önerileri üretmeye başlayacaktır.

Olumlu düşünce bilinçaltı dünyasını olumlu yöne kanalize eder. Bilinçaltı dünyamız doğru-yanlış ya da gerçek-gerçekdışı gi­bi değer yargılarında bulunmaksızın sadece bilgileri depolar ve bu bilgiler, daha sonraki aşamada davranışın oluşumu için kul­lanılır. Bu yüzden bilinçaltına depolanan bilgilerin niteliği dav­ranışımızı etkiler.

Yaşamın akışı içinde çevremizde birtakım olumsuzluklar ola­bilir. Önemli olan kendimizi olumlu bir düşünce kalıbına yer­leştirmektir. Eğer davranışlarımızı olumlu şekilde etkilemek isti­yorsak, bilinçaltı dünyamızı yeni ve olumlu düşüncelerle besle­meliyiz. Tekrar edilen düşünceler bilinçaltında yer eder. Olum­lu düşünceleri tekrar ettiğiniz takdirde sadece kendinizi daha iyi hissetmekle kalmayıp, çevrenizi de olumlu etkilemiş olursu­nuz. Rahat ve mutlu bir birey olarak sizin olumlu tutumlarınız diğer insanlara yansır ve onların da size benzeri şekilde davran­malarına yardımcı olur. Davranışlar davranışları doğurur. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, benzer tepkiler alırsınız.

Olumlu olmak; açık ve yakın olmak anlamına gelir. Olumlu olmak, bilinçli bir şekilde güzel tarafı görmeyi seçmek demek­tir. Bu, dünyayı hiç de gerçekçi olmayan toz pembe bir gözlük­le görmek anlamına gelmez. Yine olumlu olmak, kendinizi ve başkalarını sevmek, etrafınızdaki kişilere ilgi duymaktır.

Olumlu kişi daha az kaygılı olan, buna karşılık hayattan da­ha çok zevk alan kişidir. O kendine mutsuzluk yerine mutlulu­ğu seçmiştir. Başarısızlık yerine başarıyı seçmiştir.

Olumlu düşünceleri oluşturmak için gerekli olan temel ku­ralları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Olumsuz İfadeleri Olumlu İfadelerle Değiştirin.

Örneğin: "Sınavda heyecanlanmayacağım" demeyin, onun yerine "Sakin ve rahatım" deyin. Başka bir deyişle istemediğinizi değil, istedi­ğinizi düşünün.

Eğer kendinizi olumsuz düşüncelerin içinde bulursanız bu düşünceleri hemen durdurun ve onları olumlu düşüncelerle değiştirin. Aşağıdaki örnekler, klasik olumsuz düşünceleri ve onları yeniden düşünerek olumluya dönüştürme yollarını yansıtmak­tadır.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Mersin Psikolog  I İstanbul Psikolog

  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz