Öğrenmenin birinci koşulu “dikkat” etmektir

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Öğrenmenin birinci koşulu “dikkat” etmektir

Ailelerle görüşme yaparken paylaştığım bir benzetmemi sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir koşu yarışının olduğunu düşünün, atletlerin hepsinin bacak kasları kuvvetli ve yarışı başarıyla tamamlamak için de yeterli; ama bu yarışmada sizin çocuğunuz dizinde bir problem olduğu için aksayarak, topallayarak koşuyor. Dizindeki sorun giderilse o da diğerleri gibi koşacak. Dizindeki sorun yüzünden koşmaktan, yarışmaktan çok sıkılıyor, koşmak ona gittikçe zor geliyor, “Ben güçsüzüm, ben topalım.” diyor, özgüvenini yitiriyor ve koşuyu bırakmak istiyor.

İşte bu kitabın hedefi; diğer bir ifadeyle çocuğun dizindeki problemi doğru teşhis etmek, anlaşılmasını sağlamak, çocuğun kişiliğini, doğasını koruyarak nasıl tedavi edileceğini göstermektir. Genel olarak çocuğun;

  • İç disiplinini geliştirmesine,

  • İş disiplinini geliştirmesine,

  • Dikkat ve konsantrasyonunu artırmasına,

  • Belleğini güçlendirmesine ve beynini en etkili biçimde kullanmasına ve daha mutlu olmasına yardımcı olmaktır.

Yanlış: Dikkat Eksikliği sadece dikkat ve öğrenmeye ilişkin bir sorundur.

Doğru: Dikkat Eksikliği, dikkat ve öğrenmenin yanında davranış ve duygusal sorunları da barındıran bir gelişim sorunudur.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Mersin Psikolog