Kaygı ve Stresin Dikkat Eksikliği Üzerindeki Etkileri ve Baş Etme Yolları

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Kısa süreli hafızanın kapasitesini etkileyen en önemli etkenlerden birisi de kaygı ve strestir. Dikkat Eksikliği şikayetiyle gelen birçok öğrencimin, detaylı incelemeden sonra aslında Dikkat Eksikliği problemi olmadığı, yoğun kaygıdan dolayı dikkatinin dağıldığı ya da dikkatini toplayamadığını gözledim. Klinik incelemelerde, öğrencinin detaylı incelenmediği ve takip edilmediği durumlarda sık sık karıştırılan bir durum olan “Kaygı-Dikkat Eksikliği ilişkisi” yüzünden yanlış tedavi görmüş olan birçok öğrenciye şahit oldum. Dikkat Eksikliği problemi olsun ya da olmasın yoğun kaygı durumu her kişinin kısa süreli hafıza kapasitesini tam olarak kullanmasını engeller. Özellikle sınavlarda ortaya çıkan bu durum maalesef birçok öğrencinin hayatını olumsuz etkilemektedir. Olumsuz düşünceler, olumsuz yaşantılar, aşırı beklentiler ve baskı ortamı; yoğun kaygıyı ve stresi ortaya çıkaran etkenlerdir.

  • Sizden bir şey beklenmektedir (fen lisesini kazanmak gibi).

  • Duruma belirsizlik hakimdir.

  • Sonuç sizin için önemlidir.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Mersin Psikolog  I İstanbul Psikolog