Disleksili ve Dikkat Eksiliği Olan Kişilerin Benzer Özellikleri

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Disleksili ve Dikkat Eksiliği Olan Öğrencilerin/Kişilerin Benzer Özellikleri

 • Her ikisinde de okuma yazma sorunları bulunabilir.

 • Her ikisinde de yazının bozuk olma olasılığı yüksektir.

 • Her ikisinde de harflerin tanınması gecikebilir.

 • Her ikisinde de geometrik şekillerin çizilmesinde zorluk yaşanabilir.

 • Her ikisinde de sakarlık görülebilir (derinlik algısında yaşanan sorun sebebiyle ortaya çıkar).

 • Her ikisinde de ince motor (düğme açma-ilikleme, makas kullanma, yazı yazmada güçlük…) ve kaba motor (ip atlama, top atma, bisiklete binme…) becerilerde sorunlar yaşanabilir.

 • Her ikisinde de bellek sorunları, unutkanlık yaşanabilir.

 • Her ikisinde de zayıf görsel/işitsel/dokunsal ayrımlaştırma yeteneği görülebilir.

 • Her ikisinde de mekânda yönelme (oryantasyon) sorunları görülebilir.

 • Her ikisinde de sözlü ifadede zorlanma görülebilir.

 • Her ikisinde de sayısal işlemlerde zorlanma görülebilir.

 • Her ikisinde de dikkat sorunları gözlenebilir.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Uzman Psikolog Ramazan Şimşek

Etiketler: