Disleksili ve Dikkat Eksikliği Olan Kişilerin Farklı Yönleri

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Disleksili ve Dikkat Eksikliği Olan Öğrencilerin Farklı Yönleri

  • Disleksili öğrenciler benzer harflerin (p, b, d, m, n) okuma – yazmasında ve birbirine benzeyen şekillerde hata yaparken; Dikkat Eksikliği olan öğrenciler gelişigüzel birbirine benzemeyen hatalar yapar.

  • Disleksili öğrenciler sayı ve bazı harfleri ters yazarken; Dikkat Eksikliği olan öğrenciler genellikle düz yazarlar.

  • Disleksili öğrenciler kelimeleri ters yazarken (‘yok’ yerine ‘koy’ gibi); Dikkat Eksikliği olan öğrenciler genelde dikkatsizlikten ya da acelecilikten harf düşmesi yaparlar (‘okul’ yerine ‘okl’ gibi).

  • Disleksili öğrenciler okumada birbirine benzeyen şekillerde hatalar yaparken; Dikkat Eksikliği olan gelişigüzel hatalar yaparlar.

  • Disleksili öğrenciler işittikleri harf ya da sesleri birbirine benzeyen şekillerde hatalı yazarken; Dikkat Eksikliği olan öğrenciler genelde doğru yazarlar. Hata yapsalar da gelişigüzel, birbirine benzemeyen hatalardır.

  • Disleksili öğrencilerin okuma hızı dikkat eksikliği olan öğrencilerin okuma hızından daha yavaştır.

  • Zekâ puanları yüksek Dikkat Eksikliği olan öğrenciler daha az dikkat hataları yaparken; zekâ puanı yüksek Disleksili öğrenciler yine aynı hataları yaparlar.

Ünlü oyuncu Tom Cruise da okul yıllarında Disleksi tanısı almıştır.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Uzman Psikolog Ramazan Şimşek