Ramazan Şimşek Logo

Disleksili Öğrenciler Ders Çalışırken Nasıl Zorluklar Yaşamaktadır?

Disleksili Öğrenciler Ders Çalışırken Nasıl Zorluklar Yaşamaktadır?

Disleksili Öğrenciler Ders Çalışırken Nasıl Zorluklar Yaşamaktadır?
 • 2015-12-22 16:35:12
Disleksili Öğrenciler Ders Çalışırken Nasıl Zorluklar Yaşamaktadır? Çalışma becerileri ve teknikleri genellikle okullarda öğretilmez. Birçok öğrenci temel becerileri öğretilmeksizin kendiliğinden edinmektedir. Ancak disleksili bireyler genellikle daha kesin yönergelere ihtiyaç duymaktadır. Bu sadece şablonları, kalıpları tanırken daha fazla zorlanmalarından değil, (örneğin, gireceğiniz sınavlarda sizin için işe yarayacak en iyi düzenlemenin ne olduğu gibi) okuma ve yazma bozukluğuna neden olan sorunun, çalışma becerilerinin geliştirilmesine de engel olmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıda Disleksili bir öğrencinin karşılaşabileceği sorunlar kısaca listelenmiştir:
 • Sınavlarda soruların mantığını anlamakta sorun yaşamak.
 • Kazanılmış bilgileri geri çağırmakta, hatırlamakta zorlanmak.
 • Yazılı ifadede anlam olarak zayıf ve veya devrik cümle yapısı kurmak.
 • Düşük okuma hızı.
 • Anlayabilmek için paragrafları tekrar tekrar okumak zorunda kalmak.
 • Düşüncelerini yazılı olarak ifade etmede zorlanmak.
 • Organizasyon ve planlamada güçlük yaşamak.
 • Zamanını iyi yönetememek.
Disleksili öğrenciler için en temel sorun, çalışma becerilerinde ve diğer yeterlilik alanlarında akranlarına göre dezavantajlı olmalarına rağmen, onlarla aynı konuları, aynı şekilde öğrenmek zorunda olmalarıdır. Disleksi bir bozukluk değildir, bazı avantajları yanında dezavantajları da olan farklı bir düşünme tarzıdır. Bu farklı tarz nedeniyle, Disleksili bireylerin yatkın oldukları öğrenme biçimi, bu kişilerin bazı alanlarda zorluk yaşamasına neden olabilir. Aynı öğrenme koşulları, rehberlik ve yönergeler bir birey için faydalı olabilecekken, diğer bir birey için ciddi sorunlara yol açabilir. İnsanların farklı yüz özelliklerinin farklı görünüşleri karakterize etmesi gibi, herkesin beynindeki sinir hücreleri ve bunlar arasındaki bağlantılar da birbirinden çok farklıdır. Sonuç olarak, bu bağlantılar, birçok alanda zayıf ya da güçlü yönlerimizi ortaya çıkararak, düşünce tarzımızı ve öğrenme stilimizi oluşturur. mersin psikolog Bir Örnek: Öğrenci olarak şimdiye kadar birçok öğretmeniniz oldu, birçok kez farklı kişilerin anlattığı derslere, seminerlere katıldınız. Kendinize bir sorun: onlar bu konumlara nasıl geldiler? Bazıları pratik yaparak ve deneyimleriyle, bazılarıysa yazılı sınavlarda daha başarılı olarak bu konumlara gelmişlerdir. Sınav cevaplarını yazmakta iyi olanlar büyük ihtimalle bir şeyleri konuşarak ya da yazarak anlatmayı tercih ederlerken, pratik yaparak ve deneyimle bu konumlara gelenlerse, bir şeyleri örneklerle ve deneyimlerle anlatmayı tercih edeceklerdir. Gerçek şu ki; kendi öğrenme tercihlerini verdikleri eğitimde ısrarla kullanan öğretmenler, farklı öğrenme tercihleri ve öğrenme stilleri olan kişilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde davranmakta çok zorlanırlar. Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul
  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz