Ramazan Şimşek Logo

Disleksi Nedir?

Disleksi Nedir?

Disleksi Nedir?
 • 2015-08-15 09:00:03
DİSLEKSİ NEDİR? Özgül -ya da- Özel Öğrenme Güçlüğü’nün Anlamı Üzerine dislksi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Öğrenme Bozuklukları Komitesi (NJCLD) tarafından yapılan tanıma göre ise “Öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir bozukluk grubudur.” Kesinlikle zekâ problemi yaşanmayan, normal ya da normalüstü zekâya sahip olan kişilerin yaşadıkları bir akademik ve öğrenmeye ilişkin sorunları içerir. 3 tipi bulunur: Disleksi: “Leksia” kelimesinden gelir, okumak anlamına gelir. Disleksi ise kelime olarak okuma güçlüğü anlamına gelir ve temel olarak okuma sorunlarını içerir. (ayrıntılı olarak ele alacağız.) Diskalkuli: “Calculia” kelimesinden gelir, hesaplamak demektir. Diskalkuli ise hesaplama, aritmetik ve sayısal işlemler ve konularda yaşanan güçlüğü ifade eder. Disgrafi: “Grafi” kelimesinden gelir ve yazmak demektir. Disgrafi ise yazı bozukluğu anlamına gelir. NOT: Tam adı Özel (özgül) Öğrenme Güçlüğü olan bu akademik sorunların tümü için Disleksi kelimesi kullanılmaktadır. Ünlü Fizikçi ve Bilim adamı Einstein Disleksi tanısı almıştı. Disleksi Nedir? albert Disleksi için çok farklı tanımlar yapılmıştır ancak, daha basit ve anlaşılır şeklide şöyle açıklayabiliriz; Disleksi, genellikle okuma, yazma ve hesaplama becerilerinin öğrenilmesini engelleyen ya da zorlaştıran öğrenmeye ilişkin güçlüktür. Aslında okuma ve yazmayı öğrenmek hiç de kolay değildir. O kadar çok bilişsel işlevlerin bir arada yürümesi gerekir ki okuma-yazma öğrenilebilsin. Normal ya da normalüstü zekâya sahiptirler. Disleksili çocuklar okuma ve yazma öğrenirken, diğer insanlara göre daha fazla problem yaşarlar. Asla bir öğretmenin hatası değildir. Ama anlayışlı bir öğretmen her zaman en iyisidir. Öğrenme Bozukluğu hakkında detaylı bilgi için ; Öğrenme Bozukluğu ( Disleksi ) nedir ? başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.     Mersin Uzman Psikolog
  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz