Disleksi ile Dikkat Eksikliği Arasındaki İlişki

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

Disleksi ile Dikkat Eksikliği Arasındaki İlişki

Son yıllardaki araştırmalar incelendiğinde Disleksi ile Dikkat Eksikliği arasında %10’dan %92’ye varan oranlarda bir örtüşme görüldüğü bildirilmektedir. (Alkaş, 1996; Halperin ve ark., 1984; Holborow ve Berry, 1986; Johnson, 2005; Semrud-Clikeman ve ark., 1992).

DEHB’yi olan çocuklarda Disleksi görülme sıklığı %15–50 (August ve Garfinkel, 1990; Barkley ve ark., 1990), Diskalkuli görülme sıklığı %24–60 oranlarında değişmektedir (Barkley, Fischer ve Edelbrock, 1990; Semrud-Clikeman ve ark., 1992).

Barkley’e (1994) göre DEHB’li çocuklarda Disleksi görülme sıklığı %25–50 oranlarında değişmektedir (Mayes ve ark., 2000).

Kitabın girişinde de değinildiği gibi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Disleksinin birlikte görülme oranları yüksektir. DEHB’nin 3 alt boyutundan bahsetmiştik:

– Dikkat Eksikliğinin önde olduğu tip,

– Hiperaktivitenin önde olduğu tip,

– Dürtüselliğin önde olduğu tip.

Disleksinin en çok birlikte görüldüğü tip olan Dikkat Eksikliği ile ilişkisi bu nedenle detaylandırılacaktır.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Uzman Psikolog Ramazan Şimşek