Çocuk ne yaşıyorsa onu öğrenir .

Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar

 

Eğer, bir çocuk sürekli eleştirilmişse; kınamayı ve ayıplamayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk kin ortamında büyümüşse; kavga etmeyi öğrenir.
Eğer, bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa; sıkılıp, utanmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse; kendini suçlamayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse; sabırlı olmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse; kendine güven duymayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse; takdir etmeyi öğrenir.
Eğer, bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse; adil olmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse; inançlı olmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk kabul ve onay görmüşse; kendini sevmeyi öğrenir.
Eğer, bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse; bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.

Dorothy Law Nolte
Çeviri: Doğan Cüceloğlu

Mersin Psikolog  I İstanbul Psikolog