Ramazan Şimşek Logo

Acaba Bilgiyi Algılama Biçiminiz Nasıl?

Acaba Bilgiyi Algılama Biçiminiz Nasıl?

Acaba Bilgiyi Algılama Biçiminiz Nasıl?
 • 2016-03-11 15:45:20

ACABA BİLGİYİ ALGILAMA BİÇİMİNİZ NASIL?

Öğrenme stilleri modelinde öğrenciler bilgiyi algılayış biçimlerine göre "görsel, "işitsel", "dokunsal" ve "kinestetik" olmak üzere dört tipe ayrılıyor. Bu öğrenme özelliklerine göre yapılacak öğrenme faaliyetleri başarıyı daha da artıracaktır. Hem öğrencilerin hem de anne babaların bu özelliklere dikkat etmeleri başarıyı artıracaktır.

GÖRSEL ÖĞRENENLER

 • Çalışmalarında harita, grafik, resim ve video kullanmayı tercih ederler.

 • Şekilleri üç boyutlu düşünebilirler.

 • Yalnız çalışırlar.

 • Sessiz ortamda çalışmayı tercih ederler.

 • Dinlemeyi sevmezler.

 • Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanır, arka arkaya talimat verildiğinde kafası karışır.

 • Çalıştıkları masa ve oda düzenlidir.

 • Kavramları gözünde canlandırarak öğrenir.

 • Çalışırken renkli kalemler kullanmayı, önemli yerlerin altını çizmeyi sever.

 • İsimleri ve olayları not alarak öğrenir.

 • Görünüşüne ve kıyafetine özen gösterir.

Nelere Dikkat Etmeliler?

 • Masası dağınık gözükür; ancak kendine has bir düzeni olduğundan müdahale etmemelisiniz. Çünkü dağınıklık onun için düzendir ve bu sayede çalıştığı konuyu daha iyi hatırlar.

 • Görsel materyallerden daha fazla etkilendiğinden televizyon ve bilgisayar onun için birer öğretim aracı olarak kullanılabilir.

 • Ancak kullanım saati belirli olmalıdır ve izlenen programlar konusunda seçici davranmak gerekir.

 • Ders çalışırken konuyla ilgili kavram haritası oluşturması ve kendine has resimli notlar alması başarısını etkiler.

 • Programlı, düzenli çalışma konusunda kendilerini geliştirmeleri büyük avantaj olacaktır.

 İŞİTSEL ÖĞRENENLER

 • Dinleyerek öğrenmeyi tercih ederler.

 • Tartışmaya yatkındır; ama tartışmanın içinde olmayı değil, dışarıdan dinlemeyi tercih eder.

 • Espri yapmayı ve konuşmayı sever, yüksek ses tonuyla konuşur.

 • Sözel yönergeleri izlemekte başarılıdır.

 • Kolay ezberler ve ezberlediklerini kolay hatırlar.

 • Yabancı dil öğreniminde başarılıdır.

 • Çalışırken müzik dinlemeyi sever.

 • Okumaktansa dinlemeyi tercih eder.

 • Okurken dudaklarını kıpırdatır, okuma hızları düşüktür.

 • Yazılıdan ziyade sözlü sınavlarda başarılı olur.

 • İnsanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar.

Nelere Dikkat Etmeliler?

 • Zaman zaman kitap okuma ve okuduklarını yazarak özetleme çalışmaları yaptırın.

 • En iyi öğrenme yollarının dinleyerek ve konuşarak olduğunu unutmayın.

 • Dinleyerek öğrendiği konuları size anlatmasını isteyin.

 • Okuma becerisini geliştirici çalışmalar yapmasını sağlayın.

 • Ödevlerini yaparken soruları sesli olarak size tekrar etmesinin onun için yararlı olacağını anlatın.

 • Çalışırken arka planda sözsüz müzik çaldığında onu engellemeyin.

DOKUNSAL/KİNESTETİK ÖĞRENENLER

 • Eşyaları kurcalamayı sever.

 • Dinlerken karalama yapar, kalem döndürür veya silgiyle oynar.

 • Not alarak ve metinin altını çizerek daha iyi öğrenir.

 • Gördüklerine dokunmaya ihtiyaç duyar.

 • Farkında olmadan, özellikle konuşurken insanlara dokunur.

 • Bilgiyi hatırlamak için dokunsal uyarana ihtiyaç duyar.

 • Bilgisayarla öğrenme ellerini kullandığı için ona eğlenceli gelir.

 • Laboratuvarda çalışmayı sever.

 • Okurken kelimeleri parmaklarıyla takip eder.

Nelere Dikkat Etmeliler?

 • Okurken, konuların önemli yerlerinin altını çizerek not almasını sağlayın.

 • Hafıza becerilerini geliştirecek bilgi kartı gibi malzemeleri kullanması, üç boyutlu malzemelerle proje ve performans ödevleri alması için onu yönlendirin.

 • Ders çalışırken kalem, silgi, stres topu gibi malzemelerle oynamasına izin verin. Bu onu rahatlatarak konsantrasyonunu artırır.

 • Bir müzik enstrümanı çalması (özellikle piyano) ve satranç oynaması konusunda teşvik edebilirsiniz.

İyiliğin, hastalığın, şifanın, mutluluğun ve zenginliğin kaynağı zihindir.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul

Mersin Psikolog  I İstanbul Psikolog

  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz