Çocuklara Yönelik Uygulanan Testleri

 • 20 Ekim 2015
 • by
 • in
 • No Comments
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası
 • Nöropsikolojik Test Bataryası
 • Stroop Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi ( WCST)
 • İşaretleme Testi
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi
 • İşitsel Sözel Öğrenme Testi
 • Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • İz Sürme Testi
 • Benton Yüz Tanımlama
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • C.A.T ( Children Apperception Testi)
 • AGTE ( Ankara Gelişimsel Tarama Testi)
 • Peabody Resim Kelime Testi)
 • Moxo Dikkat Eksikliği- Hiperaktivite Testi
 • (Güney Bölge Temsilcisi)
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Frostıg Görsel Algı Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • ÖGTE ( Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri)