Ramazan Şimşek Logo

8 Nörogelişimsel Alan - 1. Dikkat Kontrolü

8 Nörogelişimsel Alan - 1. Dikkat Kontrolü

 • 2016-02-23 10:24:43

8 NÖROGELİŞİMSEL ALAN

1. DİKKAT KONTROLÜ

Girdi Kontrolü 

Başarılı bir dikkat ve öğrenme için, pek çok uyaran arasından bizi hedefe götürecek en doğru uyaranı seçebilmek, seçtiğimiz bu uyaranı derinlemesine bir biçimde ele almak, bilgiyi gerçek anlamda işleyerek doğru yere oturtmak, tüm bunlara gereken süre boyunca dağılmadan bağlı kalmak, gerekiyorsa hazzı geciktirmek ve uzun vadede doyum sağlamayı göze almak gereklidir. Bir dersi dinlerken etrafta olup bitenlere aldırmadan öğretmenin anlattıklarına odaklanmak, anlatılanları zihnimizde işlemeye başlamak ve aynı anda yanımızdaki arkadaşımızla sohbet etme arzumuzu ertelemek iyi bir girdi kontrolüne sahip olduğumuzu gösterir.

Aileler için Öneriler:

 • Çocuğunuzun dikkatini bir konuya odaklayabilmesi için zamana hâkim olması önemlidir. Bu nedenle çeşitli faaliyetlerin ne kadar sürdüğünü fark etmesi için kronometre, zaman sayacı gibi araçlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir işin ne kadar sürdüğünü, dikkatini ne kadar süre verebildiğini fark etmeye başlayabilir.

 • Çalışacağı konuları küçük parçalara bölerek, her bir parçayı tamamladığında küçük bir hedefe daha ulaştığını ve böylece giderek ana hedefe yaklaştığını hissettirebilirsiniz.

Çıktı Kontrolü 

Bir öğrenme ortamında kişinin o ortamdan ne kadar yararlanabildiğini, neler kazandığını öğrenmek önemlidir. Bunu anlamanın tek yolu da o kişinin öğrendiklerini ne kadar sergileyebildiğine bakmaktır. Kişinin sunulan bilginin ne kadarını öğrendiğini etkileyen sayısız faktör vardır. Başarılı olma konusunda istekli, geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilen, kendi kendilerini izleyebilen, seçeneklerini gözden geçirebilen, hızını ayarlayabilen, kendini değerlendirebilen kişiler gerek doğru davranışları, gerekse doğru bilgileri sergileme konusunda daha yeterli olabilirler. Çıktı kontrolü; ortaya koyduğumuz ödevlerin, ürünlerin, davranışların mükemmellik derecesi üzerinde önemli bir rol oynar.

Ailelere Öneriler: 

 • Çocuğunuzla bir “hatasız çalışma” sistemi oluşturun. Bir defada doğru yaptığı her soru ve problem için 1 puan alsın. Sonrasında bu puanlar birikip bir ödüle dönüşebilir.

 • Arkadaşlarıyla ya da çevresindeki diğer kişilerle bir sıkıntı yaşadığında bunu bir öğrenme fırsatı olarak görüp ona zaman ayırabilir ve nasıl daha farklı davranabileceği konusunu birlikte gözden geçirebilirsiniz.

 • Olumlu davranışlarını hiç kaçırmadan fark ettiğinizi hissettirebilir ve güzel sözler söyleyebilirsiniz.

Zihinsel Enerji Kontrolü 

Bu beceri, zihinsel enerjinin beyine dağılımını kontrol eder. Yeni bir şeylerin öğrenildiği her türlü ortamda (kurs, okul, ders çalışma, seminer vs.) kişinin dikkatini yoğunlaştırabilmesi gerekir. Dikkati kontrol altına alabilmek için doğru zamanlarda doğru bölgelere gidecek düzenli bir yakıt girişine gerek vardır. Bu durumda gerçekleşmesi gereken iki şey vardır: Bunlardan biri dikkati belli bir konuya odaklamak, ikincisi de konuyla ilgisi olmayan şeylerin dikkati çelmesine engel olmaktır.

Ailelere Öneriler:

 • Çocuğunuz ödevlerini yaparken ve diğer faaliyetler sırasında dikkatini ne kadar süre yoğunlaştırabildiğini saptayabilirsiniz. Daha sonra bu süreyi her gün birkaç dakika uzatmasına yardımcı olabilirsiniz.

 • Çocuğunuzun dikkati tümüyle dağılmadan hemen önce çok kısa bir mola vermesini sağlayabilirsiniz.

 • Çocuğunuzun günlük programını düzenlerken, faaliyetler arasındaki geçiş sürelerini mümkün olduğunca kısa tutarak, günlük bir düzen oturtabilirsiniz. Bu geçiş sürelerinde tv, tablet gibi görüntülü cihazlar kullanılmamalıdır.

Kaynak : Şimşek, R. “Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar”, 2014, İstanbul Uzman Psikolog Ramazan Şimşek
  Paylaş:
 • Twitter

  Bizi Twitter ile Takip Edebilirsiniz

 • Facebook

  Bizi Facebook ile Takip Edebilirsiniz

 • LinkedIn

  Bizi LinkedIn ile Takip Edebilirsiniz

 • Instagram

  Bizi Instagram ile Takip Edebilirsiniz

 • YouTube

  Bizi Youtube ile Takip Edebilirsiniz